Quality Hotel Mastemyr AS

Selskapet Quality Hotel Mastemyr AS er lokalisert LIENGA 1.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Kolbotn.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 66997800.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Quality Hotel Mastemyr AS

Adresse: LIENGA 1

Postnr: 1410

Sted: Kolbotn

Fylke: akershus

Kommune: oppegÄrd

Telefon: 66997800

Telefax: 66997801

Foretaksnummer : 965641505

E-postadresse: mastemyr.quality@choicehotels.no

Hjemmeside: http://www.choicehotels.no/hotels/no003