Rica Victoria Hotel

Selskapet Rica Victoria Hotel er lokalisert STORGATA 84 B.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Lillehammer.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 61250049.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Rica Victoria Hotel

Adresse: STORGATA 84 B

Postnr: 2609

Sted: Lillehammer

Fylke: Oppland

Kommune: Lillehammer

Telefon: 61250049

Telefax: 61252474

Foretaksnummer : 974108356