Vestby bibliotek

Selskapet Vestby bibliotek er lokalisert SENTRUMSVEIEN 7.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Vestby.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 64980090.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Vestby bibliotek

Adresse: SENTRUMSVEIEN 7

Postnr: 1540

Sted: Vestby

Fylke: akershus

Kommune: vestby

Telefon: 64980090

Telefax: 64980095

Foretaksnummer : 974574349

E-postadresse: vestby.bibliotek@vestby.kommune.no